ประเภทลอนและชั้นของกระดาษลูกฟูก

ลอน E (3 ชั้น)

เป็นลอนลูกฟูกขนาดเล็กที่สุด คุณสมบัติสามารถรับแรงกระแทกและแรงทิ่มทะลุต่ำ ปั้มและพับงอได้ง่ายเหมาะสำหรับกล่องที่บรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักเบาและเน้น ความสวยงามของกล่อง อันได้แก่กล่องเครื่องสำอางค์, กล่องของเด็กเล่น และกล่องไดคัท เป็นต้น

ลอน B (3 ชั้น)

เป็นลอนซึ่งมีความหนาเล็กลงมาจากลอน C มีคุณสมบัติป้องกันการกระแทกและการต้านทานแรงทิ่มทะลุพอใช้ ง่ายในการพับและงอ เหมาะสำหรับใช้งานบรรจุสิ่งของที่แตกหักได้ง่าย และกล่องประเภทไดคัท

ลอน C (3 ชั้น)

เป็นลอนทีมีขนาดใหญ่สุด มีคุณสมบัติทั้งความแข็งแรงและความยึดหยุ่นรวมกัน สามารถรับแรงกระแทกและการทิ่มทะลุได้ดี เป็นที่นิยมใช้กันมาก

ลอน BC (5 ชั้น)

กล่องหรือกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น คือกล่องทีมีลอนลูกฟูกอยู่2ลอน แต่จะประกอบไปด้วยแผ่นกระดาษ 5 ส่วน คือ ส่วนที 1 กระดาษส่วนผิวด้านหน้า ส่วนที 2 ลอนลูกฟูก ส่วนที 3 กระดาษส่วนตรงกลาง เป็นการกั้นระหว่างลอนลูกฟูกกับลอนลูก ส่วนที 4 ลอนลูกฟูก ส่วนที 5 คือส่วนที่เป็นกระดาษผิวด้านในสุด มีความแข็งแรงมากสุดเหมาะสำหรับสินค้าทีมีน้ำหนักมาก ขนย้ายไกลๆจำพวกส่งออก วางทับกันจำนวนมาก

เกรดของกระดาษลูกฟูก

เกรด KA

กระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลทอง เป็นสีที่นิยมใช้กันมากในประเทศ เหมาะกับการใช้ในห้องเย็น ตัวกล่องชนิดนี้มีความแข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี

เกรด KL

กระดาษลูกฟูกสีน้ำตาล นิยมใช้กันในต่างประเทศ ตัวกล่องชนิดนี้มีความแข็งแรง
ป้องกันสินค้าได้เป็นอย่างดี

เกรด KI

กระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลอ่อน เป็นสีที่นิยมใช้รองลงมาจาก KA เหมาะสำหรับการพิมพ์ ทำให้งานพิมพ์ดูโดดเด่น ตัวกล่องสามารถป้องกันสินค้าได้เป็นอย่างดี ราคาถูก

เกรด CA หรือ M

กระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลทอง เป็นสีที่นิยมใช้กันมากในประเทศ เหมาะกับการใช้ในห้องเย็น ตัวกล่องชนิดนี้มีความแข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี

เกรด KS

มีความเรียบ สะอาด เหมาะสำหรับกล่องที่เน้นความสวยงาม ช่วยให้การพิมพ์ที่มีสีสันชัดเจน  ดูโดดเด่น

รูปแบบการผลิต

กล่องแบบลวดเย็บ 

ต้องการความเเข็งเเรง ส่วนมากเป็นกล่องทีมีขนาดใหญ่ บรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมาก


กล่องแบบติดกาว

ไม่ต้องการความเเข็งเเรงนิยมใช้กับกล่องที่ต้องการความสวยงาม

วิธีวัดขนาดกล่อง

ความหนาของกระดาษจะมาเป็นปัจจัยในการวัดขนาดภายในกล่อง 
เพราะความหนาของกระดาษจะต้องกินพื้นที่ภายในกล่อง

ขนาด(มิติ)ภายใน

วัดจากตัวสินค้าหรือกล่องภายใน


ขนาด(มิติ)ภายนอก

วัดจากกล่องตัวอย่างภายนอก