ติดต่อเรา

บริษัท ก.เจริญกล่องกระดาษ จำกัด
323 ซอยจ่าโสด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
  0-2173-6588
  0-2173-6589
  0-2745-3689
  sales@kcrpack.com


  เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์
08:00 น. - 17:00 น.