กล่องอาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ

กล่องอาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ

เหมาะกับกล่องที่สามารถรองรับน้ำหนักของสินค้าและแรงกระแทกขณะขนส่ง

ป้องกันไม่ให้การเสียหายของสินค้าภายในกล่อง เพื่อไม่ให้สินค้าถูกดัดแปลงตัดทอนสินค้าได้

โดยทั่วไปจะใช้เป็นกล่องฝาชนหรือฝาเกย แต่ลูกค้าสามารถเลือกรูปกล่องตามความต้องการ

หรือกลุ่มเป้าหมายได้ แล้วยังสามารถพิมพ์ชื่อแบรนด์ รายละเอียดได้ตามความต้องการหรือใส่เทคนิคต่างๆ

เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้า ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการน่าเชื่อถือได้

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Email
Messenger
Line
Phone
Messenger
Line
Phone
Email